تن خسته


« تن خسته »

امده ام ازدیارسکوت

ازپشت اینه غبارالود

اززیرنگاههای تنهایی

درامتداد کوچه ی ظلمت

امده ام ازمخروبه های دامن گسترعشق

ازآسمان نیلگون وافق سرای طلوعی تازه

امده ام تا برلاشه ی شقایق ها سجاده گسترم

امده ام تا معنای آینه را درک کنم

امده ام تا با سایه نیلوفردرتنهاییم بخزیم

امده ام تا جدایی ها را برصفحه ی دل تفسیرکنم

امده ام تا نوای ساز تن خسته را به فراموشی بسپارم.

***T.M.Sadeghi***[ چهارشنبه 3 دی 1393 ] [ 18:34 ] [ T.M.Sadeghi ]

کد موسیقی برای وبلاگ