*** دوست ***


 

*** هرکس به طریقی دل را می شکند

بیگانه جدا،دوست جدا می شکند ***

*** بیگانه اگرمی شکند،حرفی نیست

از دوست بپرسید چرامی شکند ***


[ جمعه 5 دی 1393 ] [ 19:13 ] [ T.M.Sadeghi ]

کد موسیقی برای وبلاگ