ویژگی دختران ناشایسته


ویژگی های دختران ناشایسته


آنچه می توان ازمیان کتابهای مختلف وفرهنگ جامعه درباره ویژگیهاوخصوصیات

دختران ناشایسته بیرون آورد، عبارتند از:

1.ضعف ایمان، اخلاق و معنویت
2.حسادت به دوستان و همسالان
3.ظاهر بین و دهن بین بودن و بدون فکر و تأمل تحت تأثیر هر سخنی قرار گرفتن.
4.ناسازگاری و بد اخلاقی و ترش رویی با دوستان و اخلاق خانواده.
5.دروغ گویی و دوری از صداقت در زندگی شخصی و اجتماعی
6.نسنجیده گویی
7.خودپسندی ، خودخواهی ، غرور، تکبر و خود رأیی
6.بی حیایی، بی عفتی ، بی مسئولیتی و بی ارادگی
7.پرحرفی ، پررویی ، پرخوری و پرخوابی

[ یکشنبه 7 دی 1393 ] [ 19:01 ] [ T.M.Sadeghi ]

کد موسیقی برای وبلاگ