ویژگی دختر شایسته


ویژگی های دختران شایسته


در هر جامعه ای تعریف خاصی از خوبی و بدی می شود

و معیارهای ویژه ای برای شایستگی مطرح است.

در جامعه ما، بر اساس فرهنگ اسلامی ویژگیهای برجسته ای یک دختر شایسته مطرح است :

1.با خود و دیگران به نوعی، سازگاری نسبی داشته باشد

(البته با حفظ حریم و حرکت در مدار خود و عدم اجازه سوء استفاده دیگران از او).

2.به مسئولیت و وظایف شرعی و اجتماعی خود آشنا باشد و آنها را رعایت کند.
3.احساسات و عواطف خود را به خوبی هدایت نموده،

تعادل نیروهای احساسی و عقلانی خود را حفظ کند

واجازه سوء استفاده از احساساتش را، به دیگران ندهد.

4.در روابط عاطفی با دوستان و همسالان هم جنس خود،

به دوستی های افراطی کشیده نشود.

5.گریز از نامحرم و حفظ حریم در رفت و آمدهای خانوادگی با خویشاوندان و ... .


خلاصه دخترشایسته کسی است که بلندنظر،ثابت قدم،خودساخته ،عفیف باحیا و خوش اخلاق باشد.


[ یکشنبه 7 دی 1393 ] [ 18:45 ] [ T.M.Sadeghi ]

کد موسیقی برای وبلاگ