خسته ام،خسته از...


خسته ام،خسته ازوداع ثانیه ها.

نگرانم،نگران ازکفشهای میخی فردا.

غمگینم وغمم،غم شکافهای دیوارمتروک دل است.

بیمارم،بیمارزخم خورده ازرویاهای پوچ.

هراسانم،هراسان ازگذرجاده های پرپیچ وخم احساس.

گریانم،گریان ازنبودن اشک های نیاز.

خاموشم،خاموش درشبهای سوت وکورنیایش.


T.M.Sadeghi
[ سه‌شنبه 9 دی 1393 ] [ 18:57 ] [ T.M.Sadeghi ]

کد موسیقی برای وبلاگ