زندگی لحظه ای گذراست.


ازلابه لای انوارخورشید،وجودی راحس می کنم که تنهایی ام را

پرمی کندوبرصحنه دلم این جمله برایش حک می شودکه:

 

زندگی لحظه ای است که می گذرد،چه درآغوش غم وچه همبستر

لبخند.

خوش به حال لحظه ای که باتوسپری می شود.

***T.M.Sadeghi***


 


[ چهارشنبه 10 دی 1393 ] [ 19:07 ] [ T.M.Sadeghi ]

کد موسیقی برای وبلاگ