هدف بزرگبرای رسیدن به هدفهای بزرگ ازپذیرفتن زیانهای کوچک نترسید

به هرکاری که اقدام میکنید احتمال شکست خوردن درآن کار راپیش بینی کنید ولی همیشه ایمان داشته باشید که عاقبت ازآن توخواهدبود.

[ شنبه 19 اردیبهشت 1394 ] [ 13:05 ] [ T.M.Sadeghi ]

کد موسیقی برای وبلاگ