مار مرا حلال ءَ کون

باتشکراز« D.r milad »


مار می شین دیلواپَسهَ ،غورصه خورهِ می دَس ءِ جا مادرم دلواپسه ،غصه میخوره از دست من
جاقالان بیگید اون ءَ تی زای وَاگَردهِ اَ روزان رفقا بهش بگین که بچه اش همین روزها برمیگرده
بیمیرم تی نام  ءِره ، تی او دونهَ چومانه ءِره بمیرم برای اسم تو ،برای دو چشم های تو
مار مَرَا حلال ءَ کُون، کرا د  واوینم  مامان مادر منو حلال کن ،دیگه دارم میبُرم (کم میارم)مامان
مامان جان ، پیل ءِ خانوم گول ءِ مریم خسته مامان جان ،خانم بزرگ ،گل مریم خسته
دینی کی چُتو تی زای جوانی پیر ءَ بوسته می بینی که چطور بچه ات در جوانی، پیر شده؟
مامان ! کی اَمرَا جوز تو بَگَم می رمز و رازءَ مامان به چه کسی جز تو رمز و رازمو بگم؟
تَرَا کَم دَرَمه مار ،مامان هَن می نیازه تورو کم دارم مادر ،مامان همین نیازه منه
مامان تی جان ءَ قوربان ،تی او چومان ءَ قوربان مامان قربون تو و چشم های تو
مَرَا حلال ءَ کُون مار،وَگَردَم جان مامان منو حلال کن مادر ،بر میگردم به جان مامان
مامان دنی چقد ءِ مار تی مانَستَن ایساده مامان می دونی چقدر مادر شبیه تو وجود دارن؟
دنی اَ خاک چقد ءِ زای هچین هچین فیشاده می دونی این خاک ،چقدر بچه رو همینطور بیخود دور ریخته؟
من از تو یاد بیگیفتَم کی می سر هَتو بُجورَه من از تو یاد گرفتم که سرم اینجور بالاس
تو می غم ءَ نوخور مار جان کی تی غم ءَ بوخوره تو غم منو نخور مادر جان ،چه کسی غم تو رو می خوره؟
مامان تی جان ءَ قوربان ،تی او چومان ءَ قوربان مامان قربون تو و چشم های تو
مَرَاحلال ءَ کُون مار، وَگَردَم جان مامان منو حلال کن مادر ،بر میگردم به جان مامان

[ سه‌شنبه 22 اردیبهشت 1394 ] [ 08:00 ] [ T.M.Sadeghi ]

کد موسیقی برای وبلاگ